LAUNCH BST-12 (vyradené)

Upozornenie: Tento typ zariadenia uŇĺ nie je v predaji a bol nahraden√Ĺ nov√Ĺm modelom.

Originálny tester batérií LAUNCH X431 BST-12

- jednoduch√©, r√Ĺchle a presn√© vyhodnotenie stavu bat√©rie
- podpora 12V batérií
- tlańćiareŇą a pripojenie k PC
 
 
V√Ĺhody:

  • Cenovo v√Ĺhodn√© zariadenie v porovnan√≠ s in√Ĺmi profesion√°lnymi testermi.
  • Veńĺk√Ĺ podsvieten√Ĺ displej.
  • Jednoduch√©, bezpeńćn√©, r√Ĺchle a presn√© meranie.
  • ŇĹiadne zohrievanie, iskrenie, vyb√≠janie meranej bat√©rie... ako pri jednoduch√Ĺch z√°Ň•aŇĺov√Ĺch testeroch.
  • Vstavan√° funkcia testovania zvlnenia nap√§tia (pre odhalenie napr. poŇ°koden√©ho usmerŇąovacieho most√≠ka).
  • Odpojiteńĺn√© a vymeniteńĺn√© testovacie klieŇ°te.
  • MoŇĺnosŇ• v√Ĺsledky vytlańćiŇ• na vstavanej termotlańćiarni, alebo previesŇ• do pońć√≠tańća.

҆pecifik√°cia:
1. Veńĺk√Ĺ podsvieten√Ĺ displej.
2. Obal z plastu odolnému proti kyselinám a olejom.
3. Podporuje meranie vo vŇ°etk√Ĺch beŇĺn√Ĺch Ň°tandardoch.
4. Pracovn√° teplota: 0-50¬įC.
5. Meracie napätie 9-15V.
6. Jazyky: anglick√Ĺ + ńŹalŇ°ie svetov√© jazyky.
7. USB pripojenie pre tlańć nameran√Ĺch v√Ĺsledkov.
8. TermotlańćiareŇą.҆peci√°lne funkcie:
1. Univerz√°lny, pouŇĺiteńĺn√Ĺ pre r√īzne typy bat√©ri√≠ (kyselinov√°, g√©lov√°, AGM...).
2. Meranie priamo vo vozidle, bez rizika poŇ°kodenia jednotiek impulzmi ako pri meran√≠ z√°Ň•aŇĺov√Ĺm testerom.
3. Priame vyhodnotenie stavu bat√©rie, potreby nabitia, poŇ°koden√©ho ńćl√°nku...


Meracie rozsahy a popis jednotliv√Ĺch Ň°tandardov:
CCA: 100 ~ 1700 (vyvinut√Ĺ SAE & BCI, hodnota Ň°tartovacieho pr√ļdu za studena)
EN: 100 ~ 1000 (eur√≥psky automobilov√Ĺ Ň°tandard)
IEC: 100 ~ 1700 (medzin√°rodn√Ĺ elektrotechnick√Ĺ Ň°tandard)
DIN: 100 ~ 1000 (nemeck√Ĺ Ň°tandard)
JIS: 100 ~ 1700 (japonsk√Ĺ Ň°tandard)
SAE: 100 ~ 1700 (americk√Ĺ Ň°tandard)
CA: 100 ~ 1700 (pr√ļd pri Ň°tartovan√≠ v teplote 0‚ĄÉ)


Obsah balenia:
1 x Launch BST-12 hlavn√° jednotka
1 x Meracie klieŇ°te
1 x N√°vod
1 x Kufrík

Script logo