LAUNCH BST-460 (vyradené)

Upozornenie: Tento typ zariadenia uŇĺ nie je v predaji a bol nahraden√Ĺ nov√Ĺm modelom.

Originálny tester batérií LAUNCH BST-460

- jednoduch√©, r√Ĺchle a presn√© meranie aktu√°lnej hodnoty Ň°tartovacieho pr√ļdu za studena pre pos√ļdenie stavu bat√©rie
- podpora 6V a 12V bat√©ri√≠ a 12V a 24V Ň°tartovac√≠ch+nab√≠jac√≠ch syst√©mov (24V bat√©rie sa meraj√ļ vŇĺdy samostatne po 12V ńćastiach)
 
 
V√Ĺhody:

Cenovo v√Ĺhodn√© zariadenie v porovnan√≠ s in√Ĺmi profesion√°lnymi testermi.

8 riadkov√Ĺ podsvieten√Ĺ displej

Jednoduch√©, bezpeńćn√©, r√Ĺchle a presn√© meranie (pribliŇĺne 3 sekundy)

ŇĹiadne zohrievanie, iskrenie, vyb√≠janie meranej bat√©rie... ako pri jednoduch√Ĺch z√°Ň•aŇĺov√Ĺch testeroch.

Automatick√° kompenz√°cia v√Ĺsledkov podńĺa okolitej teploty.

Vstavan√° funkcia testovania zvlnenia nap√§tia (pre odhalenie napr. poŇ°koden√©ho usmerŇąovacieho most√≠ka).

Odpojiteńĺn√© a vymeniteńĺn√© testovacie klieŇ°te.҆pecifik√°cia:

1. 128 * 64 bodov√Ĺ displej, veńĺk√© rozmery (3"), podsvietenie (nastaviteńĺn√©)
2. Rozmery: 181 * 90 * 30mm
3. Obal z ABS plastu odolnému proti kyselinám a olejom
4. Podporuje meranie vo vŇ°etk√Ĺch beŇĺn√Ĺch Ň°tandardoch: CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC , EN , SAE , GB
5. Pracovn√° teplota: -20-60¬įC
6. Jazyky: anglick√Ĺ/rusk√Ĺ҆peci√°lne funkcie :

1. Univerz√°lny, pouŇĺiteńĺn√Ĺ pre r√īzne typy bat√©ri√≠ (kyselinov√°, g√©lov√°, AGM...)
2. Meranie priamo vo vozidle, bez rizika poŇ°kodenia jednotiek impulzmi ako pri meran√≠ z√°Ň•aŇĺov√Ĺm testerom
3. Priame vyhodnotenie stavu bat√©rie, potreby nabitia, poŇ°koden√©ho ńćl√°nku...


Meracie rozsahy a popis jednotliv√Ĺch Ň°tandardov:

CCA 100-2000 (vyvinut√Ĺ SAE & BCI, hodnota Ň°tartovacieho pr√ļdu za studena)
BCI 100-2000 (medzin√°rodn√Ĺ Ň°tandard)
CA 100-2000 (pr√ļd pri Ň°tartovan√≠ v teplote 0‚ĄÉ)
MCA 100-2000 (pr√ļd pri Ň°tartovan√≠ v teplote 0‚ĄÉ)
JIS 26A17 - 245H52 (japonsk√Ĺ Ň°tandard)
Standard DIN 100-1400 (nemeck√Ĺ Ň°tandard)
The IEC 100-1400 (medzin√°rodn√Ĺ elektrotechnick√Ĺ Ň°tandard)
EN 100-2000 (eur√≥psky automobilov√Ĺ Ň°tandard)
SAE 100-2000 (americk√Ĺ Ň°tandard)
GB 100-1400 (ńć√≠nsky Ň°tandard)


Obsah balenia:

1 x Launch BST-460 hlavn√° jednotka
1 x Odpojiteńĺn√© meracie klieŇ°te
1 x N√°vod
1 x Textiln√Ĺ obal

 

VŇ°etky zariadenia LAUNCH je moŇĺn√© objednaŇ• na www.autodiagnostika.jantolak.sk

  • 460.pdf

    N√°vod pre Launch BST-460.

Script logo