LAUNCH BST-760 (vyradené)

Upozornenie: Tento typ zariadenia uŇĺ nie je v predaji a bol nahraden√Ĺ nov√Ĺm modelom.

Originálny tester batérií LAUNCH BST-760

- jednoduch√©, r√Ĺchle a presn√© meranie aktu√°lnej hodnoty Ň°tartovacieho pr√ļdu za studena pre pos√ļdenie stavu bat√©rie
- podpora 6V a 12V bat√©ri√≠ a 12V a 24V Ň°tartovac√≠ch+nab√≠jac√≠ch syst√©mov (24V bat√©rie sa meraj√ļ vŇĺdy samostatne po 12V ńćastiach)
- meranie Ň°tarovacieho a dob√≠jacieho pr√ļdu (navyŇ°e oproti BST-460)
 

Launch X431 BST-760 bol vyvinut√Ĺ ako profesion√°lny komplexn√Ĺ tester, s najnovŇ°√≠mi funkciami pre overenie stavu bat√©rie, Ň°tartovacieho a dobijacieho syst√©mu vozidla.
 
 
V√Ĺhody:

Cenovo v√Ĺhodn√© zariadenie v porovnan√≠ s in√Ĺmi profesion√°lnymi testermi.

8 riadkov√Ĺ podsvieten√Ĺ displej

Jednoduch√©, bezpeńćn√©, r√Ĺchle a presn√© meranie (pribliŇĺne 3 sekundy)

ŇĹiadne zohrievanie, iskrenie, vyb√≠janie meranej bat√©rie... ako pri jednoduch√Ĺch z√°Ň•aŇĺov√Ĺch testeroch.

Automatick√° kompenz√°cia v√Ĺsledkov podńĺa okolitej teploty.

Vstavan√° funkcia testovania zvlnenia nap√§tia (pre odhalenie napr. poŇ°koden√©ho usmerŇąovacieho most√≠ka).

Odpojiteńĺn√© a vymeniteńĺn√© testovacie klieŇ°te.

0-900A klieŇ°te pre meranie Ň°tartovacieho pr√ļdu

Vstavan√° tlańćiareŇą na protokoly z merania҆pecifik√°cia:

1. 128 * 64 bodov√Ĺ displej, veńĺk√© rozmery (3"), podsvietenie (nastaviteńĺn√©)
2. Rozmery: 240 * 110 * 50mm
3. Obal z ABS plastu odolnému proti kyselinám a olejom
4. Podporuje meranie vo vŇ°etk√Ĺch beŇĺn√Ĺch Ň°tandardoch: CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC , EN , SAE , GB
5. Pracovn√° teplota: -20-55¬įC

6. Meranie pr√ļdu 0-900A

7. Vstavan√° tlańćiareŇą

8. Pam√§Ň• na 100 meran√≠, moŇĺnosŇ• kedykońĺvek prezrieŇ•/vytlańćiŇ•
9. Jazyky: anglick√Ĺ/rusk√Ĺ

 ҆peci√°lne funkcie :

1. Univerz√°lny, pouŇĺiteńĺn√Ĺ pre r√īzne typy bat√©ri√≠ (kyselinov√°, g√©lov√°, AGM...)
2. Meranie priamo vo vozidle, bez rizika poŇ°kodenia jednotiek impulzmi ako pri meran√≠ z√°Ň•aŇĺov√Ĺm testerom
3. Priame vyhodnotenie stavu bat√©rie, potreby nabitia, poŇ°koden√©ho ńćl√°nku...

4. Meranie Ň°tartovacieho a dob√≠jacieho pr√ļdu

5. Doplnkové funkcie

6. Tlańć protokolu na vstavanej tlańćiarni s vlastnou hlavińćkou

7. PouŇĺiteńĺn√Ĺ aj ako voltmeter/amp√©rmeter/teplomer

8. QC mód pre zautomatizovanie merania
9. MoŇĺnosŇ• zadaŇ• evidenńćn√© ńć√≠slo vozidla

10. Automatické vypnutie

 

Zariadenie obsahuje 2 bat√©rie (9V) - jednu v zariaden√≠ pre pr√°cu aj bez pripojenej autobat√©rie a druh√ļ v pr√ļdov√Ĺch klieŇ°tiach. TaktieŇĺ dok√°Ňĺe zaridenie sl√ļŇĺiŇ• ako z√°loŇĺn√Ĺ zdroj pri v√Ĺmene autobat√©rie.

 


Meracie rozsahy a popis jednotliv√Ĺch Ň°tandardov:

CCA 100-2000 (vyvinut√Ĺ SAE & BCI, hodnota Ň°tartovacieho pr√ļdu za studena)
BCI 100-2000 (medzin√°rodn√Ĺ Ň°tandard)
CA 100-2000 (pr√ļd pri Ň°tartovan√≠ v teplote 0‚ĄÉ)
MCA 100-2000 (pr√ļd pri Ň°tartovan√≠ v teplote 0‚ĄÉ)
JIS 26A17 - 245H52 (japonsk√Ĺ Ň°tandard)
Standard DIN 100-1400 (nemeck√Ĺ Ň°tandard)
The IEC 100-1400 (medzin√°rodn√Ĺ elektrotechnick√Ĺ Ň°tandard)
EN 100-2000 (eur√≥psky automobilov√Ĺ Ň°tandard)
SAE 100-2000 (americk√Ĺ Ň°tandard)
GB 100-1400 (ńć√≠nsky Ň°tandard)


Obsah balenia:

1 x Launch BST-460 hlavn√° jednotka
1 x Odpojiteńĺn√© meracie klieŇ°te

1 x Pr√ļdov√© klieŇ°te
1 x N√°vod
1 x Kufrík

 

 

VŇ°etky zariadenia LAUNCH je moŇĺn√© objednaŇ• na www.autodiagnostika.jantolak.sk

  • 760.pdf

    N√°vod pre Launch BST-760.

Script logo