Launch BST-860 SK

Origin√°lny tester bat√©ri√≠ LAUNCH X431¬†BST-860 SK bol vyvinut√Ĺ ako profesion√°lny n√°stroj s najnovŇ°√≠mi funkciami pre overenie stavu bat√©rie, Ň°tartovacieho a dob√≠jacieho syst√©mu vozidla. Pon√ļka jednoduch√©, r√Ĺchle a presn√© vyhodnotenie stavu autobat√©rie (6V a 12V typy) a testy dob√≠jania+Ň°tartovania. 24V bat√©rie sa meraj√ļ vŇĺdy samostatne po 12V ńćastiach.

 

 

V√Ĺhody:

 • Slovensk√Ĺ jazyk
 • V√Ĺhodn√° cena v porovnan√≠ s in√Ĺmi profesion√°lnymi testermi
 • 4 - riadkov√Ĺ podsvieten√Ĺ grafick√Ĺ displej
 • Jednoduch√©, bezpeńćn√©, r√Ĺchle a presn√© meranie
 • ŇĹiadne zohrievanie, iskrenie, vyb√≠janie meranej bat√©rie... ako to robia jednoduch√© z√°Ň•aŇĺov√© testery
 • Automatick√° kompenz√°cia v√Ĺsledkov podńĺa okolitej teploty
 • Funkcia testovania zvlnenia nap√§tia (odhalenie napr√≠klad poŇ°koden√©ho usmerŇąovacieho most√≠ka)
 • Vstavan√° tlańćiareŇą na protokoly z merania

 

҆pecifik√°cia:

 • Grafick√Ĺ displej - 4 riadkov√Ĺ, podsvietenie
 • Rozmery: 188*95*41mm, hmotnosŇ• 450g
 • Obal z ABS plastu odoln√©ho proti kyselin√°m/olejom
 • Meranie vo vŇ°etk√Ĺch beŇĺn√Ĺch Ň°tandardoch: CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB
 • Pracovn√° teplota: -18 C aŇĺ +50 C
 • Vstavan√° tlańćiareŇą, USB pripojenie k PC
 • Slovensk√Ĺ jazyk


҆peci√°lne vlastnosti:

 • PouŇĺiteńĺn√Ĺ pre r√īzne typy bat√©ri√≠ (klasick√° kyselinov√°, g√©lov√°, AGM - ploch√©/Ň°pir√°lov√© ńćl√°nky, EFB)
 • Meranie priamo vo vozidle, bez rizika poŇ°kodenia jednotiek impulzmi, ako pri meran√≠ z√°Ň•aŇĺov√Ĺm testerom
 • Priame vyhodnotenie stavu bat√©rie, potreby nabitia, poŇ°koden√©ho ńćl√°nku...
 • Doplnkov√© funkcie - test dob√≠jania, zvlnenia, Ň°tartovania
 • Tlańć protokolu na vstavanej tlańćiarni
 • Nap√°janie priamo z vozidla


Meracie rozsahy a popis jednotliv√Ĺch Ň°tandardov:

CCA 100-2000 (vyvinut√Ĺ SAE & BCI, hodnota Ň°tartovacieho pr√ļdu za studena)
BCI 100-2000 (medzin√°rodn√Ĺ Ň°tandard)
CA 100-2000 (pr√ļd pri Ň°tartovan√≠ v teplote 0
‚ĄÉ)
MCA 100-2000 (pr√ļd pri Ň°tartovan√≠ v teplote 0
‚ĄÉ)
DIN 100-1400 (nemeck√Ĺ Ň°tandard)
IEC 100-1400 (medzin√°rodn√Ĺ elektrotechnick√Ĺ Ň°tandard)
EN 100-2000 (eur√≥psky automobilov√Ĺ Ň°tandard)
SAE 100-2000 (americk√Ĺ Ň°tandard)
GB 30-200Ah (ńć√≠nsky Ň°tandard)

 

Script logo