Na stiahnutie

Produkt

 

Android aplik√°cia

 

iOS aplik√°cia

 

Aktualizovanie

 

X431 PRO

SN: 98269.......

Android_X431_PRO ------------ V zariadení

X431 PRO v2

SN: 98539.......

Android_X431_PRO v2 ------------ V zariadení

X431 EURO PRO

SN: 98759.......

Android_X431_EURO_PRO
------------ V zariadení

X431 PRO3

SN: 98279.......

Android_X431_PRO3 ------------ V zariadení

X431 PRO3 v2

SN: 98519.......

Android_X431_PRO3 v2 ------------ V zariadení

X431 EURO PRO4

SN: 98766.....

Android_X431_PRO4 ------------ V zariadení

CRP MOT

Android_CRP MOT
------------ V zariadení

CRP 229

Android_CRP 229 ------------ V zariadení

CRP S1/S5/S7

------------ ------------ Update CRP S1-S5-S7

CRP 123/129

------------ ------------ Update CRP 123-129

TSD 100

------------ ------------ Update TSD 100
golo CarCare Android_golo_carcare iOS - CarCare V programe
golo 4 / golo X Android_golo_carcare iOS - CarCare V programe
golo EasyDiag+ Android_golo_EasyDiag+        iOS - Easydiag+ V programe
EasyDiag 2.0/Plus      
Android EasyDiag iOS - EasyDiag V programe
Videoskop VSP-600 Android Videoskop VSP-600  ------------ ------------
Creader V+  ------------  ------------ Update CR Vplus CZ

Aktualiz√°cia zariadenia CR V+ sa rob√≠ len pri prep√≠san√≠/poŇ°koden√≠ softv√©ru, pretoŇĺe najnovŇ°ia verzia je v EU zariadeniach dod√°van√° uŇĺ pri predaji.¬†

Script logo