OBD SmartLead (vyradené)

Upozornenie: Tento typ zariadenia uŇĺ nie je v predaji.

PredlŇĺovac√≠ k√°bel pre OBD2 port s prepracovan√Ĺm dizajnom a funkciou merania nap√§tia. PouŇĺitie je moŇĺn√© s ak√Ĺmkońĺvek diagnostick√Ĺm zariaden√≠m, aj redukciami.

  • Monitorovanie nap√§tia bat√©rie pońćas diagnostiky / programovania riadiacich jednotiek.
  • LED svetlo s vlastnou bat√©riou priamo na konektore uńĺahńćuje hńĺadanie diagnostick√©ho konektora vo vozidle.
  • Podpora osobn√Ĺch, √ļŇĺitkov√Ĺch a n√°kladn√Ĺch vozidiel (12+24V).
  • DńļŇĺka 1 meter.
Script logo