ThinkTool

ThinkTool¬†je profesion√°lna rada diagnostick√Ĺch zariaden√≠ od v√Ĺrobcu Launch, pred√°van√° pod samostatnou znańćkou. Porovnanie so zariadeniami Launch:

-¬†niŇĺŇ°ia¬†cena (pri porovn√°van√≠ modelov rovnakej triedy - veńĺkosŇ• displeja / funkcie / pr√≠sluŇ°enstvo...)

- absencia ńćiastońćn√©ho CZ prekladu a prekladańća, bez moŇĺnosti inŇ°talovaŇ• vlastn√© aplik√°cie

- moŇĺnosŇ• doobjednaŇ• doplnky ako termokamera, osciloskop, pracovn√© svetlo, videoskop, tester bat√©ri√≠, TPMS ńć√≠tańćka...

- rovnako pr√©miov√° kvalita vyhotovenia, mechanick√° odolnosŇ• a funkńćnosŇ• / ovl√°danie

- technick√° podpora v USA

Script logo